Vietnamese English

MF VIỆT NAM

Tên công trình : Merine Foods
Địa điểm : KCN Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
Gói thầu : Cung cấp và lắp đặt hệ thống Chlorine công suất 40m3/h
Thời gian hoàn thành : 2020

 

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng