Vietnamese English

QUICORNAC

Tên công trình : Quicornac
Địa điểm : Lô D1-7, KCN Trà Đa mở rộng, xã Trà Đa, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Gói thầu

 1. Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

2. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải - công suất 425m3/ngày

3. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp RO 5.0m3/h

Thời gian thực hiện : 2021

 

1. Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải

 

 

2. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải - công suất 425m3/ngày


Nội dung đang được cập nhật 


3. Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp RO 5.0m3/h (nội dung đang được cập nhật )


Nội dung đang được cập nhật 

 

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng