Vietnamese English

PARKLAND

Tên công trình : ParkLand 52 & ParkLand 53
Địa điểm : 628A Đường An Bình, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
Gói thầu

: Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải (STP)

Thời gian thực hiện : 2021

Nội dung đang được cập nhật

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng