Vietnamese English

Thiết kế, thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

Xem tiếp...  

Thiết kế và cung cấp, lắp đặt & đào tạo chuyển giao công nghệ cho xử lý nước thải

Các công trình xử lý nước thải điển hình:

1. Xử lý nước thải sinh hoạt
2. Xử lý nước thải xi mạ
3. Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thực phẩm ( kẹo dừa, nước trái cây, ...)
4. Xử lý nước thải nhà máy sản xuất bột giặt
5. Xử lý nước thải nhà máy sản xuất thạch cao

Xem tiếp...  

Thiết kế và cung cấp, lắp đặt & đào tạo chuyển giao công nghệ cho xử lý nước cấp

Các công trình xử lý nước cấp điển hình:

  1. 1. Xử lý nước cấp dùng cho ăn uống, sinh hoạt
  2. 2. Xử lý nước giếng khoan
  3. 3. Xử lý nước cấp dùng cho sản xuất dược phẩm

Xem tiếp...  

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng