Vietnamese English

Cung cấp hóa chất Tandex cho hệ thống Boiler, Chiller & Cooling Tower

I. Hóa chất cho hệ thống Boiler:

  1. 1. Tandex BWT 400: kiềm hóa và loại bỏ cáu cặn
  1. 2. Tandex BW 201: chống cáu cặn và phân tán bùn
  1. 3. Tandex BWS: chống ăn mòn, phân tán và hấp thụ oxi

II: Hóa chất cho hệ thống Chiller:

  1. 1. Tandex 425: chống cáu cặn và ăn mòn

III: Hóa chất cho hệ thống Cooling 

  1. 1. Polytan: chóng cáu cặn và ăn mòn

  1. 2. Biocide LF2: tiêu diệt các vi khuẩn, nấm, ròn rêu

  1. 3. Tandex CW10: phân tán và loại bỏ tảo, màng nhầy

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng