Vietnamese English

Thiết kế và cung cấp, lắp đặt & đào tạo chuyển giao công nghệ cho xử lý nước cấp

Các công trình xử lý nước cấp điển hình:

  1. 1. Xử lý nước cấp dùng cho ăn uống, sinh hoạt
  2. 2. Xử lý nước giếng khoan
  3. 3. Xử lý nước cấp dùng cho sản xuất dược phẩm

 

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng