Vietnamese English

Tandex BWS là một hỗn hợp pha trộn các hợp chất hữu cơ nhằm ngăn chặn sự ăn mòn, phân tán các chất và hấp thụ oxy, với công thức đặc biệt phù hợp với các loại nước nồi hơi.

TANDEX BWS:
•    Ngăn chặn hình thành cáu cặn bằng cách chuyển các muối không tan sang trạng thái bùn lơ lửng và có thể loại bỏ bằng xả đáy.
•    Chấm dứt sự ăn mòn do oxy nhờ sự hấp phụ khí hoà tan trong dòng hơi.
•    Hình thành màng mỏng bởi các đơn phân tử bên trong bề mặt lò hơi nhằm ngăn chặn ăn mòn, trong khi nó không hề ảnh hưởng đến hiệu quả truyền nhiệt.
•    Hoá chất này không gây ra  tình trạng ‘ quá nhiều chất rắn hoà tan’, thậm chí lượng dùng vượt ngưỡng quá nhiều, nó chỉ làm gia tăng rất ít chỉ số TDS.
•    Không cần nhân viên chuyên ngành để điều chỉnh. Một nhân viên bình thường có thể điều chỉnh vài bước để kiểm soát giá trị chính xác trong lò hơi.
•    Không ô nhiễm hay bụi khi sử dụng hay xách ,vì nó nhẹ và là hợp chất lỏng không độc hại.
•    Sử dụng cực kỳ tiết kiệm, được nạp vào nước cấp với nồng độ 15 -20 ppm ( khoảng 70-100 mililit trên 4550 lít).

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH
Phương pháp chính châm hoá chất là:
•    Châm trực tiếp bằng tay vào bồn nước feed hàng ngày hoặc thường xuyên hơn
•    Châm nhỏ giọt vào bồn nước feed.
•    Châm ngay bằng bình nhập liệu trên đường nước cấp vào lò hơi.
•    Dùng bơm định lượng.
•    Sử dụng bơm định lượng vào bồn nước cấp.
Phương pháp được ưa chuộng nhất là sử dụng bơm định lượng, nhằm đảm bảo giá trị chính xác số lương hoá chất châm vào ở các lần đều như nhau với lượng hoá chất nhỏ nhất. Hầu hết cho boiler, giá trị Tannin được quản lý trong khoảng 150 – 200 ppm.

ĐẶC TÍNH
Cảm quan-  Màu nâu tối.
Khối lượng riêng  1,103.
Điểm chớp cháy: không  
pH(1%)- 5.8
Tan trong nước- hoàn toàn.

THAO TÁC
Tandex BWS  tương đối không độc hại, nhưng tiếp xúc trực tiếp nhiều lần sẽ gây khô da.

ĐÓNG GÓI   
Tandex BWS  được chứa trong can nhựa 5 lít, 15 lít và phuy 205 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

TANDEX.png19202129TANDEX.png

Khách hàng