Vietnamese English

TANDEX 425 là hợp chất lỏng màu rơm nhạt, chứa các chất chống ăn mòn và muối kiềm cao.

Tandex 425 :
•    An toàn cho tất cả kim loại- giảm tốc độ ăn mòn trong hệ thống nước
•    Tan hoàn toàn trong nước.
•    Không chứa cromat.
•    Tương thích với hệ thống glycol chống đông.
•    Tương thích với các loại hóa chất diệt vi sinh của Tandex.


Tandex 425 được tạo ra để chuyên sử dụng cho hệ thống tuần hoàn làm mát hoặc gia nhiệt kín với khoảng rộng chống ăn mòn. Tandex 425 hạn chế tốc độ ăn mòn trong hệ thống thép nhẹ rất hiệu quả.  Với các hệ thống có chứa đồng hoặc nhôm, độ pH không được phép tăng lên trên 9.0
ĐỊNH LƯỢNG
Khi trích vào hệ thống mới cho lần đầu tiên, Tandex 425 nên được trích với tỉ lệ 5 lít hóa chất vào 1000 lít nước. Nó sẽ làm thụ động hoá tất cả bề mặt kim loại trong hệ thống. Khi hoạt động, Tandex 425 được thêm vào để di  trì pH trong dãy từ  8.0- 8.5 và lượng Nitrit phải trên 600 ppm trong hệ thống.
Thông thường, lượng dùng được sử dụng với khoảng 3 lít cho 1000 lít nước.
THAO TÁC
Tandex 425 độc nếu nuốt phải. Gây khô da nếu tiếp xúc trực tiếp với da, nên mang bao tay khi thao tác. Cũng như hầu hết các hoá chất công nghiệp, Tandex 425 nên giữ xa tầm tay trẻ em và chấp hành tốt các quy định. Vui lòng tham khảo tài liệu an toàn hoá chất để biết thêm chi tiết.
TRÀN VÀ RÒ RỈ
Rửa sạch tất cả những vị trí tràn và rỏ rỉ bằng nước, tránh để sản phẩm khô lại và hạn chế khả năng cháy có thể. Loại bỏ bằng giải pháp phù hợp với quy định giải pháp chất thải thương mại quy định.

ĐÓNG GÓI
Tandex 425 được chứa trong can 5 lít , 15 lít hoặc phuy 205 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

TANDEX.png19202129TANDEX.png

Khách hàng