Vietnamese English

Tandex 270 là sản phẩm tẩy rửa tuần hoàn tuyệt vời để loại bỏ gỉ sét, cáu cặn và gốc hữu cơ có mặt trong đường ống hệ thống làm mát, các thiết bị trao đổi nhiệt, đường ống công nghệ, ống hơi của lò hơi và đường ống nhập liệu. 

z2553862272919 ff7d0727fdbfe27078e8006b1fba3a85Tandex 270

Tandex 270 dễ dàng hoà tan trong nước để có dung dịch đậm đặc mà không gây khói hay chất độc bay ra. Tandex 270 được đặc biệt chú trọng khi các nguy cơ của axit vô cơ cần tránh, hoặc kim loại khác nhau, hay kim loại hoạt tính có mặt.

Hiệu quả của hoá chất Tandex 270 chỉ phát huy khi hoà tan trong nước.

ĐÓNG GÓI

Tandex 270 được chứa trong can 20 lít và 23 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng