Vietnamese English

Polytan là dung dung dịch lỏng màu vàng rơm, đặc biệt tạo ra chất chống cáu cặn và ăn mòn dùng trong hệ thống nước làm mát.

Polytan với hiệu quả tổng hợp làm chậm tất cả sự hình thành tinh thể cáu cặn và ngăn chặn quá trình hình thành bình thường diễn ra. Ngưỡng ảnh hưởng này cho phép nồng độ của muối cứng Canxi và Magie và các muối kim loại khác chứa dung dịch cao hơn.
Ưu điểm của Polytan trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn:
•    Ổn định trong dãi pH rộng.
•    Ổn định ở nhiệt độ cao.
•    Hiệu quả trong thời gian sử dung  lâu hơn.
•    Không phân thành dạng sản phẩm cáu cặn.
•    Thích ứng với clorin và các chất diệt khuẩn khác ở nồng độ thông thường sử dụng.
•    An toàn khi sử dụng, ảnh hưởng nhẹ đối với da.
•    Độc tố thấp- không chưa crommat.

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
Polytan nên được châm ban đầu vào hệ thống nước làm mát tuần hoàn với nồng độ cao. Điều này giúp loại bỏ bất cứ cáu cặn mềm và hình thành một dạng ức chế bề mặt. Sau chu kì ban đầu này, lượng châm thêm có thể giảm xuống dưới ngưỡng ban đầu. Để đạt kết quả tốt nhất, kiểm soát lượng châm vào bằng bơm định lượng để duy trì sự chính xác ở các lần châm thêm.

ĐỊNH LƯỢNG
Dùng cho hệ thống làm mát hở bao gồm tháp giải nhiệt, lượng dùng nên được tính sau khi kiểm tra chất lượng nước và vòng ngưng tụ của nước. Tuy nhiên, dưới đây có thể xem là hướng dẫn chung để bắt đầu hệ thống:
ĐỘ CỨNG  (PPM)    VÒNG NGƯNG TỤ    LƯỢNG DÙNG POLYTAN (PPM)
0-    30    10- 20    5- 10
30- 60    6- 10    12- 15
#60+    <6    
# Với độ cứng cao hơn, liên hệ đại diện Tandex để tính chương trình xử lý nước chính xác cho yêu cầu của bạn.

THAO TÁC
    Polytan là một sản phẩm tương đối an toàn để sử dụng, nhưng thủ tục bình thường cần được chú ý để ngăn tiếp xúc măt và da ,có thể gây khô và cảm giác ở da.

ĐÓNG GÓI   
Polytan được chứa trong can nhựa 5 lít và 15 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

TANDEX.png19202129TANDEX.png

Khách hàng