Vietnamese English

Polytan là dung dung dịch lỏng màu vàng rơm, đặc biệt tạo ra chất chống cáu cặn và ăn mòn dùng trong hệ thống nước làm mát.

Polytan:

Với hiệu quả tổng hợp làm chậm tất cả sự hình thành tinh thể cáu cặn và ngăn chặn quá trình hình thành bình thường diễn ra. Ngưỡng ảnh hưởng này cho phép nồng độ của muối cứng Canxi và Magie và các muối kim loại khác chứa dung dịch cao hơn.

Ưu điểm của Polytan trong hệ thống nước làm mát tuần hoàn:
•    Ổn định trong dãi pH rộng.
•    Ổn định ở nhiệt độ cao.
•    Hiệu quả trong thời gian sử dung  lâu hơn.
•    Không phân thành dạng sản phẩm cáu cặn.
•    Thích ứng với clorin và các chất diệt khuẩn khác ở nồng độ thông thường sử dụng.
•    An toàn khi sử dụng, ảnh hưởng nhẹ đối với da.
•    Độc tố thấp- không chưa crommat.

ĐÓNG GÓI

Polytan được chứa trong can nhựa 5 lít và 15 lít.

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng