Vietnamese English

Tandex BWT-400 là hỗn hợp chất lỏng đậm đặc các chất kiềm và hạn chế cáu cặn để sử dụng kết hợp với hoá chất cho lò hơi khác của Tandex.

Tandex BWT-400 là một dạng xử lỳ hoàn toàn, được tạo ra để kết tủa lại các muối không tan sang dạng có thể loại bỏ ra khỏi lò hơi bằng biện pháp xả đáy.
ĐỊNH LƯỢNG
Tandex BWT- 400 ban đầu được đưa vào nước bù của lò hơi với khoảng 15- 20 ppm. Kiểm soát chính xác có thể duy trì bằng các thủ tục kiểm tra đơn giản. Hầu hết các lò hơi, giá trị Kiềm- P nên được quản lý trong khoảng 400- 600 ppm. Để được tư vấn cụ thể hơn với thiết bị đang sử dụng, vui lòng liên hệ với đại điện của Tandex tại địa phương của bạn.
Tandex BWT- 400 có thể cho chung vào cùng một bình chứa với hoá chất khác của Tandex để sử dụng cho hệ thống cũng như sử dụng chung  một bơm hoá chất để dùng cho hầu hết các lò hơi. Không nên đổ chung các loại hoá chất ở dạng đậm đặc.
THAO TÁC
Tandex BWT- 400 là sản phẩm cô đặc của chất kiềm lỏng và thao tác cẩn thận khi sử dụng chúng. Nên trang bị Găng tay PVC và kính bảo hộ. Tránh tiếp xúc với da. Nếu bị bắn trúng người, phải rửa ngay qua thật nhiều nước.  Nếu văng vào mắt, phải rửa thật nhiều bằng nước sau đó đến bác sĩ. Giữ sản phẩm tránh xa trẻ em. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin.
ĐÓNG GÓI   
Tandex BWT-400  được chứa trong can nhựa 5 lít, 15 lít và phuy 205 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

TANDEX.png19202129TANDEX.png

Khách hàng