Vietnamese English

Tandex BWT-400 là hỗn hợp chất lỏng đậm đặc các chất kiềm và hạn chế cáu cặn để sử dụng kết hợp với hoá chất cho lò hơi khác của Tandex. Tandex BWT-400 là một dạng xử lỳ hoàn toàn, được tạo ra để kết tủa lại các muối không tan sang dạng có thể loại bỏ ra khỏi lò hơi bằng biện pháp xả đáy.

37406450 187183725477173 3383743714470920192 n

ĐỊNH LƯỢNG

Tandex BWT- 400 ban đầu được đưa vào nước bù của lò hơi với khoảng 15- 20 ppm. Kiểm soát chính xác có thể duy trì bằng các thủ tục kiểm tra đơn giản. Hầu hết các lò hơi, giá trị Kiềm- P nên được quản lý trong khoảng 400- 600 ppm.
Tandex BWT- 400 có thể cho chung vào cùng một bình chứa với hoá chất khác của Tandex để sử dụng cho hệ thống cũng như sử dụng chung  một bơm hoá chất để dùng cho hầu hết các lò hơi. Không nên đổ chung các loại hoá chất ở dạng đậm đặc.

ĐÓNG GÓI   

Tandex BWT-400  được chứa trong can nhựa 5 lít, 15 lít và phuy 205 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng