Vietnamese English

Tandex BW-201 được thiết kế sử dụng như chất chống kết tủa và hạn chế cáu cặn trong hệ thống hơi công nghiệp.Tandex BW-201 có khả năng làm chậm kết tủa của các muối cứng, những chất thông thường gây ra cáu cặn.

bw201

Tandex BW-201:

Có khả năng làm chậm kết tủa của các muối cứng, những chất thông thường gây ra cáu cặn. Khi những muối này kết tủa dưới sự hiện diện của Tandex BW-201 chúng thoát ra khỏi dung dịch như những tinh thể nhỏ tồn tại ở dạng lơ lửng, vì vậy ngăn chặn hình thành các đám bùn lắng đọng. Các chất lơ lửng như vậy được loại bỏ trong quá trình xả đáy  và thay nước hệ thống.

Tandex BW-201 giữ bùn ở trạng thái lơ lửng cho nên cho phép loại bỏ tuyệt vời hơn trong quá trình xả đáy thông thường. Chúng giúp cho hệ thống giữ trong tình trạng sạch hơn.

ĐÓNG GÓI   

Tandex BW-201  được chứa trong can nhựa 15 lít và phuy 205 lít

Lĩnh vực hoạt động

Sản phẩm mới

Đối tác

 

20TANDEX.png192129

Khách hàng